หม้อแปลงขนาด 315 kVA

ระบบไฟ 22,000โวลท์

 

หม้อแปลงขนาด 315 kVA

NO Load Loss (W)                                         800

Load Loss (W)                                               3,900

IMP.at 75 C (%)                                             4

Volt Reg. P.F.=1(%)                                       1

Efficiency 50% Load                                      99

P.F.=1(%) 100% Load                                    99

Sound Level at 1m. dB (A)                            51

OIL (Litres)                                                    309

WT.(Kgs.)                                                      1,272

Dimension Approw.(mm.)   H                        1,248

Dimension Approw.(mm.)   L                         1,400

Dimension Approw.(mm.)  W                         907

หมวดหมู่: