ให้บริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้า

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

เป็นการตรวจเช็คบำรุงรักษาประจำปี เพื่อให้หม้อแปลงมีคุณภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการแก้ปัญหาหม้อแปลงฉุกเฉิน

บริการกรอง หรือเปลี่ยน น้ำมันหม้อแปลง

บริการติดตั้ง รื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า

บริการซ่อมแซม และ โอเวอร์ฮอล (Overhaul) หม้อแปลงไฟฟ้า