บริษัท เอส.พี. อีเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า “ฟูลไล้ท์” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2535 ปัจจุบันบนพื้นที่กว่า 13 ไร่ สามารถรองรับกำลังการผลิตได้มากถึง 600 MVA โดย ผลิตหม้อแปลงตั้งแต่ชนาด 30kVA ไปจนถึงขนาด5000 kVA. ที่ระดับแรงดันสูงสุด 36 kV ให้บริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้า การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) บริการบำรุงรักษาระบบ MDB ตรวจสอบเบรกเกอร์ คาปาซิเตอร์ และตรวจวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ให้บริการงานไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ ให้บริการงานไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ ได้แก่ บริการล้างลูกถ้วย บริการปักเสาพาดสาย บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง บริการเปลี่ยนดรอปฟิวส์

โปรดกรอกชื่อผู้ใช้หรืออีเมลของคุณ คุณจะได้รับข้อความอีเมลของขั้นตอนการล้างค่ารหัสผ่านของคุณ

← กลับไปที่เว็บ บริษัท เอส.พี. อีเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า “ฟูลไล้ท์” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2535 ปัจจุบันบนพื้นที่กว่า 13 ไร่ สามารถรองรับกำลังการผลิตได้มากถึง 600 MVA โดย ผลิตหม้อแปลงตั้งแต่ชนาด 30kVA ไปจนถึงขนาด5000 kVA. ที่ระดับแรงดันสูงสุด 36 kV ให้บริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้า การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) บริการบำรุงรักษาระบบ MDB ตรวจสอบเบรกเกอร์ คาปาซิเตอร์ และตรวจวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ให้บริการงานไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ ให้บริการงานไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ ได้แก่ บริการล้างลูกถ้วย บริการปักเสาพาดสาย บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง บริการเปลี่ยนดรอปฟิวส์