ให้บริการงานไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ

ให้บริการงานไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ ได้แก่ บริการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริการล้างลูกถ้วย บริการปักเสาพาดสาย บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า และ แสงสว่าง บริการเปลี่ยนดรอปฟิวส์