การประกอบไส้หม้อแปลง

แกนเหล็กที่ผ่านการทดสอบcore lossจะถูกนำมาถอดหัวเหล็กออกเพื่อสวมขดลวดแรงต่ำและขดลวดแรงสูงตามลำดับ ก่อนจะนำแผ่นเหล็กที่ถอดออกสับกลับเข้ามา กระดาษฉนวนที่นำมาประกอบจะผ่านการอบแห้งอย่างดีทุกชิ้น (กระดาษฉนวนชนิดไดอะมอนดอต จะมีลักษณะเป็นด๊อตกาวรูปเพชรกระจายทั่วแผ่นกระดาษเมื่อถูกความร้อน ด๊อตรูปเพชรจะหลอมละลายกลายเป็นกาว ทำให้ขดลวดหรือทองแดงแผ่นจะติดแน่นกับกระดาษฉนวน เพิ่มความแข็งแรงให้ขดลวดแต่ละชั้น ซึ่งทนการชอตเซอริกิตได้ดีอีกส่วนหนึ่งด้วย)

หม้อแปลงFL Full Light จะจัดทำวงแหวนเพื่อให้มีการกระจายแรงกดคอยล์อย่างสม่ำเสมอตลอด ทำให้ขดลวดถูกกดทับด้านบนล่าง ช่วยให้มีความแข็งแรงทางกลในการรับแรงที่ขดลวดจะดันขึ้นลงจากกระแสชอตเซอร์กิตชั่วขณะได้ดี รวมถึงความแข็งของขดลวดที่ถูกพันด้วยแรงดึงลวดที่สัมพันธ์ขนาดลวดและมีฉนวนแบบไดอะมอนดอตเพิ่มความแข็งแรงของการยึดติดขดลวด จึงทำให้หม้อแปลงFL Full Lightถูกออกแบบและผลิตเพื่อทนต่อการรับแรงดันชอตเซอร์กิตชั่วขณะได้ดีไม่ชำรุด

ขดลวดแกนเหล็กที่ประกอบสมบูรณ์ แล้วจะนำไปขึ้นฝาถัง ประกอบบุชชิ่งด้านแรงสูงพร้อมต่อเชื่อมวงจรตามลูกค้ากำหนดอาทิเช่น เวคเตอร์กรุ๊ป Dyn11,Dyn1,Ynd11,Dd0เป็นต้น หม้อแปลงไฟฟ้า FL Full Light จะมีมีแถบกระดาษฉนวน(Insulation Press Board) ล็อคเส้นลวดทองแดงที่จะถูกต่อจากขดลวดเข้ากับแกนแรงสูงเพื่อไปเตรียมต่อเข้ากับตัวเข้าสายไฟภายนอก(High Voltage Connector) การล็อคสายแท็ปนี้จะช่วยให้สายรีดเหล่านี้เป็นระเบียบแข็งแรงไม่ไปแตะส่วนอื่นหรือสัมผัสกันเอง และตอนขนส่งเคลื่อนย้ายก็จะแข็งแรงเรียบร้อย

การต่อขดลวดแรงต่ำ จะเตรียมบาร์ทองแดงหรือลวดทองแดงที่มีขนาดไม่น้อยกว่ากระแสใช้งานของหม้อแปลงรุ่นนั้น และจะเชื่อมติดทองแดงเข้าหากันรวมถึงการเชื่อมต่อบาร์เข้ากับแกนแรงต่ำโดยพื้นที่สัมผัสระหว่างทองแดงจะต้องพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่าขนาดลวดที่รับกระแสได้ การเชื่อมขดลวดถือเป็นทักษะพิเศษที่ต้องใช้บุคลากรที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี และหลังการเชื่อมจะมีการทดสอบความแข็งแรงของแผลเชื่อม เพื่อมั่นใจได้ว่าการเชื่อมแน่นติดแข็งแรงดี

หม้อแปลงไฟฟ้าFL Full Light จะนำไส้หม้อแปลงที่ผ่านการประกอบเรียบร้อยสมบูรณ์ทำความสะอาดไล่ฝุ่นละออง เช็ดทำความสะอาดก่อนเข้าอบไส้ในเตาอบสูญญากาศจนฉนวนต่างแห้งดี มีความต้านทานคงที่ จึงนำออกตรวจเช็คการยุบตัวของฉนวนที่แห้งเพื่อเสริมให้แน่นแข็งแรงอีกครั้งก่อนนำเข้าไปในเตาสูญญากาศ เพื่อเติมน้ำมันหม้อแปลงภายใต้สภาวะสูญญากาศ เพื่อให้การซึมของน้ำมันสามารถสอดแทรกเข้าในกระดาษขดลวที่อยู่ชั้นด้านในได้ดีไม่เกิดสภาวะอากาศล๊อคภายใน(Air Lock) จะส่งผลให้การทดสอบแรงดันสูงหรือไม่ทนฟ้าผ่าและเกิดพาเชียบดีสชาร์จได้ทำให้ทำลายฉนวนจนหม้อแปลงชำรุดง่ายอายุสั้น