การทำถังหม้อแปลง

ถังฝาหม้อแปลงไฟฟ้า FL Full Light จะนำเหล็กที่มีความหนาตามแบบวิศวกรรมมาตัด พับ เจาะ ก่อนนำมาเชื่อมด้วยช่างที่มีความชำนาญ รอยเชื่อมจะมีความสม่ำเสมอ ตลอดแนวเชื่อม และ ในงานจำนวนมากหม้อแปลงไฟฟ้า FL Full Light จะใช้หุ่นยนต์ในการเชื่อม เพื่อความรวดเร็วและรอยเชื่อมที่ดีมีคุณภาพสม่ำเสมอ

ครีบหม้อแปลงจะถูกพับขึ้นรูปโดยเลือกใช้เหล็กชนิดยืดหยุ่นตัวได้ดีเช่น SPCC และถูกขึ้นรูปให้มี rienforce ในกรณีครีบยาวสำหรับหม้อแปลงขนาดใหญ่ เพื่อความแข็งแรงรองรับปริมาตรน้ำมันไม่เกิดการพองตัวครีบก่อนการใช้งาน ครีบแบบคอลลูเกตช่วยให้หม้อแปลงไฟฟ้าที่ขณะมีแรงดันสูง ครีบจะขยายตัวจากคุณสมบัติของแผ่นเหล็กที่เหลืกใช้เพื่อลดแรงดันภายใน และหากแรงดันไม่เพิ่มต่อเนื่องและลดลงครีบจะลดการขยายตัวกลับเข้าสู่รูปเดิม

ถังฝาที่เชื่อมสมบูรณ์แล้ว จะนำไปเข้าขั้นตอนกัดสนิมด้วยวิธียิงทราย เพื่อเปิดผิวเหล็กให้มีลักษณะหยาบเป็นร่องเล็กเพื่อความแข็งแรงในการยึดติดสี โดยสีชั้นแรกจะเป็นชนิดรองพื้นกันสนิม ก่อนที่จะทำสีเคลือบอีกชั้นโดยมีความหนารวมตั้งแต่มากกว่า 80-200ไมครอน ตามลูกค้ากำหนดเพื่อกันแสงยูวีและความชื้นเข้าไปกระทบผิวเหล็กและสีรองพื้น ช่วยให้ถังฝาหม้อแปลงไฟฟ้า FL Full Light มีอายุการใช้งานยาวนาน