ประวัติองค์กร บริษัท เอส.พี. อีเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด

ปี 2532

ก่อตั้งโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมัน (Oil-Immersed Transformers) ภายใต้ตราสัญลักษณ์ เอฟแอล-ฟูลไล้ท์ (FL – FULL LIGHT®)

ปี 2533

มอก.

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ปี 2534

กฟภ.

ขยายตลาดสู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)

ปี 2540

MASCI

ใช้ระบบจัดการคุณภาพISO 9001 เวอร์ชั่น 2000 มาตรฐาน MASCI-Management System Certification Institute (Thailand).

ปี 2547

KEMA

Type Test Short-circuit (IEC60076-5) จาก KEMA

ปี 2547

กฟน.

ขยายตลาดสู่การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)

ปี 2550

กัมพูชา

ขยายตลาดสู่ประเทศกัมพูชา

ปี 2553

ขยายไลน์ผลิต ไปสู่ หม้อแปลงเครื่องวัด CT, VT ชนิดน้ำมัน และคาส์ท เรซิ่น

ปี 2560

ขยายโรงงานเพิ่มอีก 4 อาคาร บนพื้นที่อีก 8,000 ตร.ม. ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,800 ตร.ม. รวมโรงงานทั้งสิ้น 7 อาคาร

ปี 2561

ISO 14001

ได้รับ ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO/IEC 17025

มุ่งมั่นสู่ Testing and calibration laboratories

Laboratory Partial Discharge Test & Sound Test

พัฒนาก่อตั้งห้องทดสอบ Laboratory Partial Discharge Test & Sound Test