หม้อแปลงขนาด 3000 kVA

ระบบไฟ 33,000โวลท์

หม้อแปลงขนาด 3,000 kVA

NO Load Loss (W)                                          3,750

Load Loss (W)                                                31,500

IMP.at 75 C (%)                                              6

Volt Reg. P.F.=1(%)                                        *1.22

Efficiency 50% Load                                      *99.23

P.F.=1(%) 100% Load                                    *98.84

Sound Level at 1m. dB (A)                             58

OIL (Litres)                                                     1,668

WT.(Kgs.)                                                       6,742

Dimension Approw.(mm.)   H                         2,023

Dimension Approw.(mm.)   L                         2,468

Dimension Approw.(mm.)  W                         1,526

หมวดหมู่: