หม้อแปลงขนาด 30 kVA

ระบบไฟ 33,000โวลท์

หม้อแปลงขนาด 30 kVA

NO Load Loss (W)                                             135

Load Loss (W)                                                   500

IMP.at 75 C (%)                                                 4

Volt Reg. P.F.=1(%)                                           1.73

Efficiency 50% Load                                         *98.30

P.F.=1(%) 100% Load                                       *97.93

Sound Level at 1m. dB (A)                                44

OIL (Litres)                                                        80

WT.(Kgs.)                                                          360

Dimension Approw.(mm.)   H                           850

Dimension Approw.(mm.)   L                            500

Dimension Approw.(mm.)  W                           310

 

หมวดหมู่: