หม้อแปลงขนาด 2500 kVA

ระบบไฟ 33,000โวลท์

หม้อแปลงขนาด 2,500 kVA

NO Load Loss (W)                                          3,500

Load Loss (W)                                                27,00

IMP.at 75 C (%)                                              6

Volt Reg. P.F.=1(%)                                        *1.25

Efficiency 50% Load                                      *99.19

P.F.=1(%) 100% Load                                    *98.79

Sound Level at 1m. dB (A)                             58

OIL (Litres)                                                     1,394

WT.(Kgs.)                                                       5,920

Dimension Approw.(mm.)   H                         1,915

Dimension Approw.(mm.)   L                         2,375

Dimension Approw.(mm.)  W                         1,477

หมวดหมู่: