หม้อแปลงขนาด 100 kVA

ระบบไฟ 33,000โวลท์

หม้อแปลงขนาด 50 kVA

NO Load Loss (W)                                             170

Load Loss (W)                                                   950

IMP.at 75 C (%)                                                 4

Volt Reg. P.F.=1(%)                                           *1.96

Efficiency 50% Load                                         *98.40

P.F.=1(%) 100% Load                                       *97.81

Sound Level at 1m. dB (A)                                46

OIL (Litres)                                                        165

WT.(Kgs.)                                                          605

Dimension Approw.(mm.)   H                           1,225

Dimension Approw.(mm.)   L                           1,035

Dimension Approw.(mm.)  W                          700

หมวดหมู่: